Beste ouders, liefste leden

Zoals reeds meegedeeld wordt een vervangende activiteit voorzien op zaterdag 5 september in plaats van onze jaarlijkse Startdag.

Wat is nu eigenlijk het leukste aan de Startdag? Ontdekken wie je leiding is natuurlijk! Vandaar doen we dit jaar een Starttocht, een fotozoektocht waarbij je gaandeweg ontdekt wie jouw leiding is in het werkjaar 2020-2021. We werken met verschillende tochten voor Astene en Deinze, -12 en +12. Op het einde van iedere tocht is er de mogelijkheid tot een drankje en inschrijving voor het volgende werkjaar, er kan uiteraard ook gewoon later online ingeschreven worden.

Wat doen wij om dit evenement coronaproof te maken?

• We werken met inschrijvingen voor ons evenement, op die manier hebben we optimale controle over het aantal personen aanwezig.

• We stelden ons evenement op aan de hand van het COVID Event Risk Model (CERM), om zo aan de federale én lokale maatregelen te beantwoorden.

• Iedere leeftijdsgroep wordt gevraagd om tussen een bepaald uur toe te komen, zo vermijden we opstoppingen. Wat kan jij doen om dit evenement coronaproof te houden?

• Respecteer de bubbelregels!

• Houd je aan de deelnamevoorwaarden (zie verder)

• Voorzie een eigen mondmasker (ook de kinderen) Kinderen die geen lid zijn van onze KSA, zijn natuurlijk meer dan welkom om eens te komen kijken hoe het ineen zit, je volgt dan gewoon de leeftijdsverdeling zoals meegedeeld op het inschrijvingsformulier. Dat voornoemde inschrijvingsformulier kan u invullen door hier te klikken.

 

P.S. Bij deze fotozoektocht worden de kinderen niet begeleid door onze leidingsploeg, wanneer uw kind niet alleen over straat mag lopen, is begeleiding uit uw bubbel dus aangeraden. Deelnamevoorwaarden (volgens het CERM): Personen die ziek zijn of de laatste 7 dagen klachten hebben gehad die aan een COVID-infectie doen denken, mogen niet deelnemen. Ook als er in de naaste omgeving (vb. partner, gezin) ziekte of ziektesymptomen zijn (geweest), wordt deelname aan de activiteiten tijdelijk verboden. Het is en blijft belangrijk dat we bepaalde risicogroepen, die een hoger risico hebben op een ernstige COVID-infectie, blijven beschermen. De experten benoemen twee belangrijke risicogroepen:

• Ouderen: voor het betrekken van deze doelgroep werd door het Departement Welzijn, Volksgezondheid en Gezin een charter met richtlijnen en afspraken opgesteld.

• Personen met een ernstige onderliggende medische aandoening (bv. hart- en vaatlijden en verlaagde immuniteit): het risico is sterk afhankelijk van de aard en complexiteit van de onderliggende problematiek, en wordt best met de behandelende arts besproken.

 

Bij verdere vragen omtrent het evenement of ons coronabeleid, kan u terecht op het emailadres sam.coppens5@gmail.com